Bài đăng

Chuyển nhượng 1 + 2: Việc Cristiano Ronaldo gia nhập cường quốc Serie A được xác nhận là một sự cường điệu, Chelsea chốt mục tiêu ký hợp đồng đầu tiên trong kỳ nghỉ đông